Проекти - PROJECTS

Проект "Направи го с нас"

Направи го с нас

Проект  „Направи го с нас” е да насърчи и изравнява възможностите за хора с физически увреждания на възраст между 15 и 28 години, за да им позволи да участват в социалния живот- като част от всички дейности е баскетболната игра. Тези възможности ще бъдат създадени чрез разработването и прилагането на ефективни инструменти за обучение и наставничество. Проектът е базиран на общуването като доказан инструмент за социално приобщаване и на адаптираната игра "Баскетбол" - доказан инструмент, който, независимо от границите, насърчава и стимулира хората с увреждания, подобрява качеството на живота им и дава възможност за социално включване.
Социализация е приобщаване към среда, колектив, общество, а интеграция е обединяване в едно цяло на групи, колективи, с общи интереси.

Проект "Ние също искаме да се движим"

Спортна София проектТози проект има за цел да подпомогне  приобщаващото образование на деца в състояние на аутизъм чрез възможностите на спортните упражнения и движението.Тези деца имат потенциала да упражняват своите способности, ако ние им  дадем инструменти - и един от тези инструменти е упражнението.   В центъра на вниманието на упражнението  е движението  на тялото - не да се използват различните спортове, като многото  програми по физическо възпитание, макар че спортовете  се преподават чрез движение. Децата   трябва да се движат телата си, за  да се развива нервната система. И те трябва да се упражняват, за да се раздвижват  техните лимфна и кръвоносна системи, като по този начин избавят телата си от токсини и осигуряват  оптимална среда за укрепване на съзнанието си. Резултатите от работата  в сферата на интелекта и креативността и Адаптацията на детето към обкръжаващия свят в значителна степен са свързани с нивото на развитие на психомоториката на детето. 

Проект "Qualification for improvement"

.„Квалификация за усъвършенстване“ е транснационален иновативен проект, популяризиращ идеята, че всички треньори трябва да имат възможност да се  развивават и усъвършенстват. Обхватът на дейностите е практически безкраен
Очаква се проектът да продължи 18 месеца и да се осъществн участието на експерти от четири организации от четири
различни държави (България, Гърция, Румъния и Босна и Херцеговина) с изключителни познания и обширен
опит в областта на параспорта и социалните промени, решени да максимизират потенциала на баскетболната игра за насърчаване на социалните промени и интеграцията в обществото на младежи с увреждания.
Квалификацията за подобрение има подробен работен план, който ще се разгърне през 18-те месеца от неговата продължителност и
включват четири взаимосвързани дейности, които ще накарат проекта да продължи ефективно и ползотворно напред.

Публикации

Знаете ли, че...?