Второ и трето обучения по проект „ Да го направим“

Трето обучение на доброволци

Второ  обучение по проект „ Да го направим“.

Второ обучение се проведе в София.

Европейски съюзТози проект се провежда с финансовата подкрепа на Европейският корпус за солидарност. „Финансирано от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче принадлежат изцяло на техния(ите) автор(и) и не отразяват непременно възгледите и мненията на Европейския съюз или на [наименование на предоставящия орган]. За тях не носи отговорност нито Европейският съюз, нито предоставящият орган.“

Второ обучение на доброволците

Хората с увреждания продължават да са тежко дискриминирани поради липса на достъпна среда в обществени и жилищни сгради, транспортни средства, спортни, културни, образователни и развлекателни обекти,. Също, както и в редица области на живота като образование, здравеопазване, заетост, социални и други услуги, достъп до правосъдие.
Повечето от днешните притеснения относно човешките права, засягащи хората с увреждания, са свързани с дискриминацията. Хората с увреждания имат точно същите човешки права, като тези на хората без увреждания. Въпреки това обаче те са обект на пряка и непряка дискриминация и
изключване в почти всички области на живота. Дали поради социални предразсъдъци, дали поради структурни проблеми в обществото или заради техните собствени увреждания. Това означава, че често те се нуждаят от положителни усилия от страна на обществото, за да имат еднакъв шанс за участие.Второ обучение на доброволците
Включването на нуждите на хората с увреждания във всеки вид политика е процес на оценка на последствията за хората с увреждания на всички планирани дейности. Това  включва законодателни, политики и програми, във всички области и на всички нива. Важно е да се работи по посока на включване на проблема с уврежданията във всички въпроси, свързани с младежта, както и включване на младежта във всичко, свързано с уврежданията.

Трето обучение на доброволците

Трето обучение на доброволците.Третото обучение се проведе в Ахелой. Основните теми бяха същите, както в предичните обучения, но бече много обогатени от доброволците. И уврежданията, и младежта трябва да бъдат основни въпроси при формулирането на всяка една политика. За да се разработят ефективни политики, трябва да има по-голямо разбиране на въпросите, свързвани с уврежданията от отговорните фактори. И самите млади хора с увреждания трябва да участват в процеса на вземане на решения. Това е една от нашите цели-да се даде гласност на проблемите на младежите с увреждания, за да се ангажират социалните институции. Трето обучение - треньорът

Вашият коментар