Дейности по проект „От идея към реализация“

Дейности

Тренировки на хора с увреждания

Дейностите по   проект „ От идея към реализация“ са най-разнобразни. Всяка седмица се провеждат тренировки по баскетбол с колички – те са два пъти седмично.

Дейности по проекта

Баскетболът за инвалидни колички се играе за първи път през 1945 г. в САЩ в болници за ветерани. Баскетболът за инвалидни колички също се играе в  болниците за ветерани в Англия. Играта се разглежда като възможност да се активизират ветераните и да се осигурят положителни физически и психологически преживявания чрез спорт.

През 1948 г. шестнадесет ветерани от Втората световна война стартират турнир по нетбол в болница Стоук Мандевил в Англия. През 1949 г. първият национален турнир на САЩ се провежда в Гейлсбърг, Илинойс. Това е началото на формирането на Националната асоциация по баскетбол в инвалидни колички (САЩ). Първите международни игри в Стоук Мандевил (ISMG) се провеждат през 1952 г. в болницата в Стоук Мандевил в Англия между група английски и четирима холандски ветерани от войната.

През 1958 г. бяха създадени проекти на правила и нетболът за инвалидни колички стана баскетбол за инвалидни колички и беше разрешен дрибъла. ISMG се провеждат в Рим веднага след Олимпиадата през 1960 г. и трябва да станат известни като Параолимпийски игри (от „паралелни олимпийски игри“). Имаше две разделения – пълни и непълни параплегици.

Правилата на играта

Дейности по проекта Основните правила на игра на баскетбол в инвалидни колички са доста подобни на тези на обикновена баскетболна игра. Тогавашният ISMGF прие основниДейности по проектате международни правила през 1964 г. под ръководството на сър Лудвиг. Правилата включваха малки модификации, които отговаряха на нуждите на играчите в инвалидна количка по време на игра.Днес баскетболистите в инвалидни колички се състезават в турнири въз основа на правилата, дадени от ръководния орган, Международната федерация по баскетбол в инвалидни колички (IWBF). Те промениха повечето от правилата на Международната федерация по баскетбол (FIBA).

Занимания с деца от аутистичния спектър

Дейности по проектаДецата с аутизъм и хиперактивно поведение най-често имат проблем с общуването, затруднен говор или движения, което прави тяхното включване в обществото почти невъзможно. Някои от децата имат нарушена обща или фина моторика, което налага от ранна възраст да се прилагат подходящи методи за преодоляване изоставането във физическото и психическото им развитие. Един от най успешните методи е занимание с подходящ спорт.

 

Интеграцията на деца с аутизъм означава да се накарат да
почувстват, че те принадлежат към група. Друга цел на
интеграцията е да получат поощрения и ясни граници. Важно е
също така да знаят, че са способни и важни за другите членове на
групата. Това е от основно значение за тях, за да получат помощ,
да установят отношения с едно или повече от децата в тази група.

 

Вашият коментар