Заключително събитие на проекта

Заключително събитие

 

Заключително събитие на проекта

Заключително събитие  за проекта „Направи го с нас“  ще се проведе от 23.06.2021 до 27.06.2021  година в  София (България). То ще продължи  5 дни.
Целта на това събиране е да идентифицират и споделят добри практики и да се разработи плана на инструментариума за обучение чрез неформално учене.
Брой участници: 20 младежи с увреждания, координатор, треньор, 5 доброволци, 2 рехабилитатори.
Представителят на Basketball Club for People with Disabilities Levski ще отговаря за цялостната организация на всички аспекти на семинара и ще ръководи програмата.
Семинарът ще доведе до ползотворен обмен на добри практики, който ще послужи като основна линия за разработване на плана на инструментариума за обучение .
Ще присъстват приобщени младежи и те ще участват в тренировки с треньора и доброволците, а последните 2 дни ще има турнир със състезателен характер
Ще се проведе – Заключителна конференция.Срещата за оценка с отворена закриваща конференция има за цел да събере всички резултати от проекта и да финализира всички документации на проекта-

Оценка на проекта

Оценката на степента, в която проектът е постигнал целите си, оценката на цялостния успех и оценката на въздействието е съществена част от процеса. Така не само се оценяват постиженията, но и се генерират препоръки за
бъдещи подобрения. За напредването към изпълнението на целите, ще ни служат показатели. Това са признаците, с които ще измерваме ефикасността.Показателите могат да бъдат количествени и качествени.
Количествени показатели- за нас количествени показатели ще бъдат:
– увеличаване на броят на участниците в заниманията с доброволците.
– увеличаване на броя на публикациите в медиите – специализираните бюлетини, интервюта, статии.
– увеличаване на видимостта ни в социалните медии
– увеличаване участието ни в публични събития
Качествените показатели са свързани с качеството на участието и опита. Ще използваме:
– въпросници
– наблюдения
– обратна връзка с доброволците

Вашият коментар