Ние също можем да играем

Ние също можем да играем

Ние също можем да играем

Ние също можем да играем  е проект на ,Баскетболен клуб за хора с увреждания Левски“, който е финансиран от Община София.

С реализирането на проекта ние постигнахме да има по-широка видимост за спортни дейносНие също можем да играем лого Софияти за хора с увреждания и увеличаване на техният брой на национално ниво.

Състезанието се проведе в центъра на София- пред НДК, където минават много хора и имаше значителна публика по време на мачовете. Това допринесе за по-голямо промотиране на възможностите за приобщаване  интеграция и социализация на хората с увреждания..

Бяха създадени условия и възможности за участие на хора с увреждания в спортни занимания през свободното им време. Също така  за подобряване на тяхното общо физическо и ментално благосъстояние.

Постигнати цели

1 . Надграждане на добрите практики от предходният турнир.

2 .Подобрен здравен статус, физическо развитие и дееспособност на участниците. Това е факт, благодарение на редовните тренировки- два пъти седмично..

  1. Създаване на мотивация за системно практикуване на спорт на хора с увреждания- бяха мотивирани нови 4 участници, който остават да тренират и след края на проекта..
  2. Разширяване на достъпа на хора с увреждания до спортни обекти и съоръжения, както и до квалифицирани спортни услуги- 18 лица. Достъпа до спортната зала на стадион „В.Левски“ беше безплатен.

5.Създаване на условия за преодоляване на социалната изолация и подобряване на общото благосъстояние на хора с увреждания- създадоха се условия за нови запознанства и създаване на нова среда за новите участници.

Ние също можем да играем

  1. Активно включване и социална интеграция на хора с увреждания чрез двигателна и спортна активност-18 лица.
  2. Мотивиране на спортните специалисти за пълноценното им включване за реализиране на проекта. Освен спортни специалисти, участваха и доброволци.
  3. Превръщане на спорта в двигател за активно включване и социална интеграция на хора с увреждания чрез двигателна и спортна активност.Ние също можем да играем Ние също можем да играем
  4. Създаване на условия за партньорство и диалог с други спортни клубове и организации. Турнирът беше международен и се създадоха ново връзки за партньорство.
  5. Подобряване на отношението в обществото към значението и ролята на спорта както  към активното включване, така  и социална интеграция на хора с увреждания чрез двигателна и спортна активност.

 

Вашият коментар