Category Archives: Нови публикации

Продължи да го правиш с нас

Продължи да го правиш с нас

Продължи да го правиш с нас е нов проект на „Баскетболен клуб за хора с увреждания Левски“ с помощта на Европейският корпус за солидарност. Той е продължение на предишният проект, който беше изпълнен и постигна всичките си цели.

Проектът е в съответствие с няколко европейски политики за младежта. 1.Европейски корпус за солидарност – програма, която има за цел да развие европейското измерение на доброволчеството за социалното приобщаване. Подкрепя младите хора, желаещи да се включат в доброволчески дейности в различни области, вариращи от помощ на нуждаещи се до подпомагане на здравни и екологични дейности, включително въздействието свързани с
пандемията COVID-19.

2.Стратегия за правата на хората с увреждания 2021-2030 – ”Изграждане на съюз без бариери“

3. .Програма „Европа за гражданите“. Тази програма окуражава организаторите на проекти да наемат млади хора, регистрирани в европейския корпус за солидарност.

4. Програма за заетост и социални иновацииизвършват дейности за популяризиране и информиране, насочени към младите хора и работодателите, проявяващи интерес към подпомагането на дейностите за солидарност, гарантиране на адекватна и достойна социална закрила, борба със социалното изключване

5.Конвенция за правата на хората с увреждания – чл.30/т.5 –
а) за насърчаване и подпомагане на участието, в най-пълната възможна степен, на хора с увреждания в обичайни спортни дейности на всички равнища

6. Стратегия „Европа 2020“, – която ясно заяви, че използването на
образованието чрез спорт и неформалното образование като основен инструмент, ще допринесе значително за постигането на основните цели.


Обучение на доброволците

Обучение на доброволците по време на проекта

Обучение на доброволците

Обучение на доброволците бяха предвидени по времетраенето на проекта. Доброволците ще бъдат основните двигатели на този процес на приобщаване на хората с увреждания към социализация чрез спорт. Те ще подпомагат иОбучение на доброволците в софия мотивират младежите с увреждания в трудния им път на ресоциализация. Те ще придобият знания за адаптирания спорт и умения за прилагането им. Те ще
усвоят знания върху теорията и правилата на игрите и ще ги предадат на младежите. те ще помогнат да се преодолеят бариерите, които доминират в обществото ни днес. Бяха проведени 3 обучения. Доброволците получиха знания за това, какво представлява ДОБРОВОЛЧЕСТВОТО

Обучение на доброволците в Елин ПелинДоброволците придобиха следните знания за:
– програмата Еразъм +;
– значението и възможностите на Youthpass;
– съвременни начини/канали/мрежи за търсене на работа;
– подходящи стратегии за поведение по време на интервю за работа;
-правата и отговорностите на младежкото участие;
Доброволците ще изградят умения и компетенции:
– да използват възможностите на програмата за личното си усъвършенстване;
– да търсят работа по различни канали/мрежи;
– да познават добре себе си и да могат да акцентират върху силните страни в своята индивидуалност и опит;
– да се включват в различни форми на младежко участие;
Доброволците ще придобият следното поведение/навици/нагласи:
– да приемат и зачитат като равноправни всички хора , независимо от различията им ;
– да приемат, зачитат и споделят европейските ценности;
– ще поемат отговорност за собствената си професионална реализация и успех;
– ще приемат младежкото участие като вътрешна потребност и ще имат мотивация да защитават общественозначими каузиОбучение на доброволците в Елин Пелин

Очаквани резултати

Очаквани ползи за хората със специфични възможности:
1. Знания
– по-добра осведоменост за европейския проект и общите ценности на ЕС
– повишена информираност
– повишена мотивация за участие в следващи проекти
2.Въздействие върху здравния статус:
– възстановяване здравословното състояние и увреждане
– стабилизиране здравословното състояние и предпазване от допълнително усложняване
– намаляване симптомите на увреждането
– създаване условия за индивидуално натоварване и адаптация
3.Възпитание/обучение:
– придобиване на двигателни умения
– провишаване на физическата годност
– участие в спортни дейности
– получаване на теоретични знания
– двигателно възприемане
4. Социално поведение
– по-активно участие в демократичния живот и в обществото като цяло
– повишена самооценка, оценка на другите
– самопознание, познание на другите
– приемане ва колектива
– собствена идентификация
– житейско развитие
– подобрение на психическото състояние

– промяна поповедението – повече активност
– мотивация
5. Двигателна изява
– представяне на собствената личност
– представяне на колектива
– принадлежност за обществото
– нови познанства, приятели

 


Международен турнир SOFIA CUP

Международен турнир SOFIA CUP

Международен турнир – резултати

Международен турнир SOFIA CUP  се проведе за първи път в София, с идеята и желанието  този турнир да стане традиционен. Участващите отбори бяха следните:

  1. Баскетболен клуб за хора с увреждания Левски
  2. „Балкан“ – София
  3. „ККК Найс“ – Ниш, Сърбия
  4. „Парамонт“ – Черна гора

Международен турнир SOFIA CUP

Получиха се следните резултати:

  • „София – Балкан“ – „KKK Nais“ – 51:33
  • „БКХУ Левски“ – „Paramont“ – 61:38
  • Sofia Balkan – KKK Paramount- 44:28
  • „БКХУ Левски“ – KKK Nais- 50:24
  • „ККК Nais“ – „Paramont“ – 40:29
  • „София Балкан“ – „БКХУ Левски“ – 44:58
Крайно класиране:
1.“БКХУ Левски“
3.“ККК Найс“ – Сърбия
4.“Парамонт“ – Черна гора

Индивидуални награди

Организаторите на турнира бяха подготвили и индивидуални награди, като 2 от тях отидоха в играчи на София-Балкан.

Международен турнир
Григор Иванов

Международен турнир SOFIA CUP Григор Иванов взе приза за най-много откраднати топки, а Персиян Еленков за най-много асистенции.

Международен турнир SOFIA CUP

Наградата за реализатор отиде при Георги Иванов, а тази за най-много овладяни топки – при Димитър Костов.Международен турнир SOFIA CUP

Наградата за „Най-етичен отбор“ получи отборът на „Парамонт“ от Черна гора.


Международен турнир SOFIA CUP

Първи международен турнир за баскетбол с колички

 

Първи международен турнир SOFIA CUP

Първи международен турнир по баскетбол с колички се проведе в столичната зала „Триадица“.  Участваха 4 отбора – „Парамонт“ – Черна гора, „ККК Найс“ – Сърбия, „Балкан“ – София и организаторът „Баскетболен клуб за хора с увреждания Левски“.  Отборите изиграха по 3 мача. Турнирът се подкрепя от министерството на младежта и спорта. Благодарение на финансовата подкрепа се поканиха отбори с традиции от чужбина. Това ще допринесе за развитието на играчите и за нови приятелства.

Турнирът беше открит от Георги Глушков – президент на Българска федерация баскетбол. Той пожела на участниците здраве и успехи. Желанието му е този турнир да стане традиционен и да се провежда  всяка  година. Георги Глушков бивш български баскетболист и президент на Българската федерация по баскетбол от 2011 г. Играл е в Националната Баскетболна Асоциация (НБА)  в отбора на Финикс Сънс. Той е единственият българин, играл в лигата и е първият баскетболист от Източния блок, привлечен в НБА.

Пълви международен турнирПриветствие от г-н Лалов- председател на Българска параолимпийска асоциация. Бивш национален състезател по плуване и водна топка. Със спорт за хора с увреждания се занимава от 1985 г. като зам.-председател на ЦСКА.
През 1986 г., със съдействието на Министерството на отбраната, организира Първото държавно първенство по ски за спортисти с увреждания в местността Паничище, в което участват и спортисти от Норвегия.
От 1986 г. е член на УС на БПА – тогава Републиканска секция „Спорт сред инвалидите“ към БСФС.
През 1991 г. се учредява БФ „Спорт за инвалиди“. От 1992 г. Илия Лалов е председател на Федерацията, която по препоръка на Международния параолимпийски комитет се преименува на Българска параолимпийска асоциация.

Участващи отбори

Първи международен турнир SOFIA CUP

 

БАЛКАН СОФИЯ

 

 

Първи международен турнирККК Найс – Ниш /Сърбия/

 

 

 

Първи международен турнир SOFIA CUP

Отбори на „Парамонт“ – Черна гора  и „Баскетболен клуб за хора с увреждания Левски“

 

Надпреварата бе част от подготовката на най-добрите ни състезатели за турнира в Барселона с тимове от Франция и Каталуния.


Заключително събитие

Заключително събитие на проекта

 

Заключително събитие на проекта

Заключително събитие  за проекта „Направи го с нас“  ще се проведе от 23.06.2021 до 27.06.2021  година в  София (България). То ще продължи  5 дни.
Целта на това събиране е да идентифицират и споделят добри практики и да се разработи плана на инструментариума за обучение чрез неформално учене.
Брой участници: 20 младежи с увреждания, координатор, треньор, 5 доброволци, 2 рехабилитатори.
Представителят на Basketball Club for People with Disabilities Levski ще отговаря за цялостната организация на всички аспекти на семинара и ще ръководи програмата.
Семинарът ще доведе до ползотворен обмен на добри практики, който ще послужи като основна линия за разработване на плана на инструментариума за обучение .
Ще присъстват приобщени младежи и те ще участват в тренировки с треньора и доброволците, а последните 2 дни ще има турнир със състезателен характер
Ще се проведе – Заключителна конференция.Срещата за оценка с отворена закриваща конференция има за цел да събере всички резултати от проекта и да финализира всички документации на проекта-

Оценка на проекта

Оценката на степента, в която проектът е постигнал целите си, оценката на цялостния успех и оценката на въздействието е съществена част от процеса. Така не само се оценяват постиженията, но и се генерират препоръки за
бъдещи подобрения. За напредването към изпълнението на целите, ще ни служат показатели. Това са признаците, с които ще измерваме ефикасността.Показателите могат да бъдат количествени и качествени.
Количествени показатели- за нас количествени показатели ще бъдат:
– увеличаване на броят на участниците в заниманията с доброволците.
– увеличаване на броя на публикациите в медиите – специализираните бюлетини, интервюта, статии.
– увеличаване на видимостта ни в социалните медии
– увеличаване участието ни в публични събития
Качествените показатели са свързани с качеството на участието и опита. Ще използваме:
– въпросници
– наблюдения
– обратна връзка с доброволците


Едно специално занятие

Едно специално занимание с деца

Проект  с помощта на Община София

Едно специално занимание се провежда във вторник и четвъртък в ЧОУ“Прогресивно образование“, към което има група от специални деца.

Тези занимания се провеждат с помощта на Община СОФИЯ.Лого София община

 

Децата със СОП  трябва да се движат телата си, за  да се развива нервната система. И те Едно специално занятиетрябва да се упражняват, за да се раздвижва  техните лимфна и кръвоносна системи, като по този начин избавят телата си от токсини и осигуряват  оптимална среда за укрепване на съзнанието си. Резултатите от работата  в сферата на интелекта и креативността в значителна степен са свързани с нивото на развитие на психомоториката на детето. Адаптацията на детето към обкръжаващия свят протича преимуществено по пътя на усъвършенстване координацията на възприятия и движение. Само хората, които са се сблъсквали с диагнозата аутизъм дълбоко осъзнават социалното влияние и полза от спорта за тези деца. Спортуващите деца придобиват по-висока степен на увереност в социалните си контакти и поведение. Те започват да желаят физическата активност, защото инстинктивно чувстват психологично лечебния ефект на спорта върху себе си. Затова наричаме заниманията с тях – едно специално занимание.

Едно специално занятиеОчаквано въздействие върху участниците:

– проектът ще донесе положителен опит на децата и ще спомогне за изграждане на самочувствие и преодоляване на изолацията на децата с аутизъм

– ще се поставят основите на двигателната активност на децата

– убедени сме, че тази активност ще подобри общото физическо състояние на децата и ще създаде основа за продължителна  физическа активност

-ще се подобри информацията влиянието на упражненията върху физическото и емоционалното състояние на децата

– подобряване на общото функционално състояние на децата осигурени ефикасни мотивиращи дейности, спомагащи за устойчиво участие на деца и ученици в спортни и други извънкласни дейности;

– участие на родители в общоучилищния живот

Едно специално занятие

 


Специални деца треньор

Програма за проект „Ние също искаме да се движим“

 

Начало

Програма за развитието на физическото възпитание и спорта на община София, дава възможност на децата да спортуват. Частно основно училище „Прогресивно образование“ кандидатства и спечели проект, който се казва „Ние също искаме да се движим“

Програма

 

Този проект има за цел да подпомогне  приобщаващото образование на деца в състояние на аутизъм чрез възможностите на спортните упражнения и движението.Тези деца имат потенциала да упражняват своите способности, ако ние им  дадем инструменти. Един  от тези инструменти е упражнението.   В центъра на вниманието на упражнението  е движението  на тялото – не да се използват различните спортове. Такива са  многото  програми по физическо възпитание, макар че спортовете  се преподават чрез движение.

Необходимост

Програма но община софия
Необходимостта от приобщаването на деца със СОП и участието им в дневната физическа активност, предполага разработването на технологичен модел със специфични игрово-двигателни форми. Децата със СОП  трябва да се движат телата си, за  да се развива нервната система. И те трябва да се упражняват, за да се раздвижват  техните лимфна и кръвоносна системи Това  е начин да се  избавят телата им от токсини. Начин  да се осигури  оптимална среда за укрепване на съзнанието си. Резултатите от работата  в сферата на интелекта и креативността в значителна степен са свързани с нивото на развитие на психомоториката на детето. Адаптацията на детето към обкръжаващия свят протича преимуществено по пътя на усъвършенстване координацията на възприятия и движение. Само хората, които са се сблъсквали с диагнозата аутизъм дълбоко осъзнават социалното влияние и полза от спорта за тези деца. Спортуващите деца придобиват по-висока степен на увереност в социалните си контакти и поведение. Те започват да желаят физическата активност, защото инстинктивно чувстват психологично лечебния ефект на спорта върху себе си.

 

За кого е проекта

Целевата група са деца и ученици от образователни институции / частно училище/, деца със специални образователни потребности. В този случай – деца в състояние на аутизъм.

Без да бъдат основния таргет – целева група са и родителите на тези деца – чрез контакта с нашите треньори. Ще имат  достъп до онлайн платформата  ни, където те ще получават информация.

Непреки бенефициенти са и учителките на тези деца по общообразователните предмети, които ще научат техники за раздвижването и успокоението на децата.

 

 

 


Проект "Напарви го с нас"

Представяне на проекта „Направи го с нас“

Представянe

Представяне на проектаПредставяне на проекта „Направи го с нас“ се проведе в залата на стадион „Васил Левски“. В презентацията участваха младежите доброволци, старши треньорът и двама други треньори, заитересовани граждани, младежи с увреждания, представители на организации за параспортисти, журналисти.

 

 

Младите хора ще имат възможност да участват в широк набор от дейности. Тези дейности биха могли да бъдат свързани с услуги от общ интерес и да обхващат области като образователни дейности и дейности, насочени към
младежите с увреждания.
След извършване на първи анализ на проекта, нашата организация установи следните нужди:
– Изваждане на младежите с увреждания от изолацията и ресоциализацията им чрез събития, включително и спортни
– Обучение на доброволци и треньори за възможностите на спорта , включително и на адаптираната баскетболна игра
– Да се разбере как да се прилагат ефективни инструменти за обучение и наставничество
– Споделяне на поуките и най-добрите практики в областта на проектите за социално включване и личностно развитие с
цел подобряване на организационния капацитет
– Изграждане на силна и дългосрочна мрежа за партньорство на доброволците и младежки организации.

Треньорски състав

Представяне на проектаСтарши треньор Владимир Искров-Владимир Искров е роден в София, България. На 12 годишна възраст започва да играе баскетбол в баскетболен клуб „Левски“, с които печели шампионска титла и няколколко втори и трети места в шампионатите за подрастващи. В продължение на две години е част от най-успешният национален отбор за подрастващи.
Започва треньорското си обучение по баскетбол в НСА „Васил Левски“, където освен треньорска диплома придобива и диплома за учител по физическо
възпитание. Завършва успешно и кинезитерапия. Магистърската му степен е на тема спортната психология, а по късно развива магистърската си теза в докторска. Темата е насочена в посока анализиране на груповите процеси и
състезателната реализация в баскетбола, т.е. „Как отборният климат, плотеността, колективната ефективност и лидерството влияят на спортните постижения. Паралелно с обучението си в България, успешно завършва и най-
престижния треньорски баскетболен курс в Европа – FIBA Europe Coaching Certificate. През 2015 е избран и става първият българин, които взима участие в треньорския курс International Coaching Aapprenticeship in Basketball.
Програмата му дава възможност в продължение на 45 дни да бъде част от баскетболната програма на Lehigh University Bethlehem, PA, USA.

Треньорски опит

Паралелно с квалификациите, които придобива в последните 10 години, успява да намери баланс между теория и практика. 5 години работи в „Левски“, като треньор където му е поставена задачата да развива баскетболът в град Габрово. С габровския отбор „Чардафон орловец“постига два значими резултата вице-шампион за юноши и бронзов медалист за младежи.

След което получава предложение за работа в Ирландия, като главен треньор на N.A.B.A. ( North Atlantic Basketball Academy). Когато се прибира в България на база придобития опит и контакти в чужбина решава да реализира проекта International Basketball Camp. Основната цел на Кампа е предоставяне на възможност за развитие на млади талантливи баскетболисти в чужбина. Редица изявени треньори от САЩ и Европа идват в България за да търсят и обучават баскетболни таланти.

Спортен клуб „Усмивка“

Основател и главен треньор в спортен клуб „Усмивка“ основан 2012 година. Мисията на клуба е: Утвърждаване на здравословния начин на живот и подобряване на здравето, физическата дееспособност, психическото състояние и дълголетие на нацията, чрез системна физическа активност, спорт за всички и социален туризъм.
От 2017 година е треньор на мъжкият национален отбор по баскетбол на колички. Под негово ръководство отбора
записва първо участие на европейско първенство и историческа първа победа.


Жаклин Златанова- остани в къщи

Остани в къщи – как баскетболните звезди тренират

Остани в къщи- това не означава да се обездвижите. Ето как някои от баскетболните звезди поддържат форма и се подготвят за приближаващото първенство на женската баскетболна лига.

Софи Кагингъм

Софи КънингамКънингам беше избрана в драфта на  WNBA през 2019 г. от Phoenix Mercury.  В този силен отбор, Кънингам  играе под ръководството на треньора Санди Брондело и наред със звездите  Brittney Griner, DeWanna Bonner и Diana Taurasi .Кънингам е завършила Университета  на Мисури, след което  е привлечена към WNBA и е най-високата селекция за бивша MuTigers.
Загрейте и се и се разтегнете – остани в къщи-
Софи Канингам от Феникс Меркурий ни показва:

Чини Огумике

Чини

Chinenye “ Chiney “ Ogwumike (родена на 21 март 1992 г.) е нигерийско-американска професионална баскетболистка за Лос Анджелис Спаркс на Националната баскетболна  асоциация на жените (WNBA).  Играла е  в три финала за университета в Станфорд . Тя държи рекорда за най-много борби в историята на женския баскетбол в Станфорд и конференцията Pac-12, считано от 3 януари 2014 г.  През 2014 г. Огумике подписа договор  с Nike скоро след като бе  първи като цяло в WNBA .Тя беше обявена за WNBA All-Star заедно със сестра си Nneka Ogwumike , с което стана първата двойка сестри, избрани в WNBA All-Star игра. Чини Огумике също ще спечели  наградата WNBA Rookie of the Year през 2014 г.

 От 2016 г. Огумике бе избран за заместник-председател на Асоциацията на играчите на WNBA и подписа договор  с Адидас. През май 2018 г. Oгумике подписа многогодишен договор с ESPN, за да стане баскетболен анализатор на пълен работен ден.
 3-Shot Challenge с Chiney Ogwumike
Колко бързо можете да направите стрелба с крачка, наказателен удар и стрелба от тройката  и то в къщи ?
Чини Огумике от Лос Анджелис Спаркс прави предизвикателството с три стрелби.  А сега вижте нейното видео.

Морая Джеферсън

Морая ДжеферсънМория Джеферсън (родена на 8 март 1994 г.) е американска професионална баскетболистка за Далас на Женската национална баскетболна асоциация (WNBA). Тя бе избрана на второ място от San Antonio Stars в проекта на WNBA за 2016 г. Джеферсън играе като гард за женския баскетболен отбор на UConn, където печели четири поредни национални първенства. Тя завършва кариерата си на UConn, класирана на първо място по асистенции, на второ място отнети топки и като двукратна носителка на наградата Нанси Либерман като най-добра в защита.

Кръстосан дрибъл между краката – останете ниско! Гледайте напред!

 

Жаклин Златанова

Жаклин Денчева Златанова е българска баскетболистка, която в момента се състезава за БК „Берое“ Стара Загора.По-голямата част от кариерата си Златанова прекарва в чужбина, главно във френски и испански – отбори.
В момента женското първенство на България е спряно за неопределено време и все още няма яснота, кога ще продължи.


Великденски турнир

Великденски баскетболен турнир във Виена

Великденски традиционен  турнир във Виена

Великденски баскетболен традиционен турнир ще се проведе във Виена по време на празниците.Вече над 30 години турнира се провежда, като всяка година участват над 500 отбора от цял свят.

Програма на турнира и пътуването

Програма за турнира и пътуването:
05.04.2020 В 18:30 часа отпътуване от София стадион „В. Левски“
06.04.2020 Настаняване и регистрация за турнира, получаване на карти за градския транспорт и вечеря.
07.04.2020 Два мача
08.04.2020 Един мача, разходка из Виена
09.04.2020 Два мача, ако отбора се е класирал 1ви или 2ри в групата си продължава в по-силна група. Ако е завършил на 3то или 4то място продължава мачове, но по-слабата група.
10.04.2020 Финали и награждаване
11.04.2020 Разходка из Виена
12.04.2020 Пристигане в София около 10:00 Сутринта.
Освен международните мачове, които ще изиграят децата ще обърнем  специално внимание на културната програма, като децата ще посетят всички основни забележителности във Виена

Великденски баскетболен турнир

 

Разглеждане на красивата Виена

Освен международните мачове, които ще изиграят децата ще обърнем специално внимание на културната програма, като децата ще посетят всички основни забележителности във Виена.

Виена е известна с многото си псевдоними: може да я срещнем като “Градът на сънищата”, “Градът на музиката” или “Столицата с валсова стъпка”. Известна още като “Градът на красивия Дунав”, синият Дунав, Градът на Сиси, Климт и Фройд. Една класическа Виена, която обаче се модернизира и от скоро печели репутация на модерен град. Град, който със сигурност трябва да бъде посетен.
Разположена в сърцето на Централна Европа, Виена винаги е привличала туристи от цял свят да посещават града, пленени от чара на една сложна култура, заинтригувани от императорските съкровища, богатството на престижни колекции и вкуса на сладкарско изкуство, което няма равно
Забележителности, които ще бъдат посетени по време на турнира
Катедралата Св.Стефан, направена в готически стил. Неговата най-характерна особеност са 250-те хиляди цветни керемидени плочки, които образуват покрива. На северната му страна за изобразени гербовете на Австрия и на столицата. А сградата е толкова голяма, че е трудно да бъде побрана във фотографския обектив.
Кметството –Великденски баскетболен тунир

Двореца Виена е сред най-големите атракции на Австрия и от 1860 г. е сред главните туристически забележителности на Виена. Юнеско го включва заедно с градините в списъка на световното културно наследство като забележителен бароков ансамбъл, пример за съчетание с изкуството. Дворецът и градините отразяват вкуса, интересите и аспирациите на Хабсбургите.

Какво включва участието на състезателите в турнира:

Децата, трябва да си подготвят суха храна за пътуването от София до Виена с Автобус с продължителност около 12 часа. Пристигане на 06.04.2020 сутринта във Виена, регистрация за турнира и настаняване.
За настаняването: Всички участници, треньори и състезатели спят на надуваеми дюшеци в 5 училища във Виена. Храненията са на блок маса в училищните столове. Времето за хранене е по график съобразен с мачовете на децата. Къпането е след мачовете е в залите.
За Храната: Отборите стартират с вечеря на 06.04.2020 Храната е на блок маса на 11.04.2020 децата закусват след, което посещение на забележителности във Виена и получаване на сух пакет за из път към България.
За транспорта: Всички участници в турнира ще пътуват с лицензиран автобус от София до Виена. Задължителни почивки на всеки 3-4 часа. Когато пристигнат във Виена всички ще получат карта за градския транспорт, с която ще могат да се придвижват в града.
Какво трябва да носят участниците: Надуваме дюшек, спален чувал или одеяло, възглавница, маратонки за баскетбол, екипи, анцузи, принадлежности за баня и хавлия.
Цена 395 евро
Начин на плащане 150 евро до 10 декември
140 евро до 1ви Март
100 евро до 1ви Април

Великденски баскетболен турнир

Какво е включено в цената:

1. Транспорт
2. 7 Нощувки
3. 13 хранения на блок маса
4. Вечеря в първия ден на настаняване
5. Сух пакет от Виена към България
6. Такса участие
7. Карта за градския транспорт във Виена
8. Застраховки
9. Тур из основните забележителности във Виена
Други разходи:
Разходи от личен характер
Такса вход Пратера 8 евро
За Контакти:

Владимир Искров 0896800096     vladoiskrov@gmail.com


Харесайте ни във фейсбук