Ново обучение на доброволците по проект „Да го направим“

Ново обучение на доброволците по проект „Да го направим“,

Ново обучение по проект,  който се изпълнява с финансовата покрепа на Европейският корпус за солидарност. Европейски  съюз

„Финансирано от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче принадлежат изцяло на техния(ите) автор(и) и не отразяват непременно възгледите и мненията на Европейския съюз или на [наименование на предоставящия орган]. За тях не носи отговорност нито Европейският съюз, нито предоставящият орган.“

Участватваха  – доброволците, координатора, треньора, представители на БФБаскетбол.
Те получиха знания за спецификата на работа с хора с увреждания. Получиха  информация за същността на адаптираната игра -правила,организация, изисквания. Имаха имат два дена сесии, свързани с различни части на организацията и провеждането на състезания и тренировъчни занимания.. Доброволците участваха в привличането на хора с увреждания към спортни

Обучение на доброволците

Освен теоритични познания, доброволците участваха и в тренировъчна сесия по време на обучението си.

Доброволци в тренировкаНа снимката виждате-

Треньорът- Николай Иванов

Доброволците- Георги Иванов, Денислав Иванов, Стефан Виет, Антон Фиков, Атила Муталиб

 

Ново обучение-Тренировка с доброволци

Воденето на процеса на обучението време на този проект, включва действията на нашия треньор като фасилитатор, а не като учител. Вместо да бъде експерт, който споделя знанията си по дадена тема, треньорът ни е човек, който подкрепя доброволците и гмладежите с увреждания в поемането на отговорност и насочването на собственото им обучение. Работата по този начин означава, че дейността се прехвърля от обучаващия към обучаемите, което подкрепя целта проектът да се превърне в участие.

 

Вашият коментар