Обучение на доброволци

Обучение на доброволците.

Обучение на доброволци се проведе по изпълнение на проекта “ Да го направим“ от програмата на  Европейския корпус за солидарност . Те бяха  обучавани според заложената програма. Присъстваха 10 човека, като освен доброволците, участие взеха още  координатор, треньор, психолог,рехабилитатор, мениджър.
Теми на обучението:
1. Доброволчество-що е то, развитие в света, развитие в България.
2. Адаптираната игра баскетбол с колички – разпостранение по света, разпостранение в България.
Проблеми и възможности.
3. Психологически аспекти на хората с увреждания физически и ментални /аутизъм, хиперактивност, синдром на Даун/.

Дейност на доброволците

След завършеното обучение, всички доброволци започнаха ла помагат  в различни райони на София и ще работят за
интегрирането на нови членове на таргет групата. Те ще участват и в тренировките на клубовете в София за
баскетбол с колички.
Доброволите получиха знания за спецификата на работа с хора с увреждания. Също така и  информация за същността на
адаптираната игра – правила,организация, изисквания. Доброволците ще участват в привличането на хора с увреждания към
спортни дейности. Те ще участват в тренировъчние процес, ще помагат в логистиката на хората с увреждания.

Обучение на доброволците -участие празникДоброволците участваха в първото си събитие, заедно с хората с увреждания. Те взеха активно участие в празника, посветен на световния ден на хората с увреждания.

Вашият коментар