Обучение на спортни кадри в Италия по проект

Обучение в Италия

 

Обучение в Италия

По проекта „ Обучение за осъвършенстване“ се проведе в Италия. То е финансирано от ЕС.

Обучение финансирано от Европейски съюз

„Финансирано от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения принадлежат изцяло на техния (-ите) автор (-и) и не отразяват непременно възгледите и мненията на Европейския съюз или на [наименование на предоставящия орган]. За тях не носи отговорност нито Европейският съюз, нито предоставящият орган.“

Домакин  на обучението беше ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA RC BASKET IN CARROZZINAA- Реджио Калабрия, Италия. Аматьорската спортна асоциация „RC Basketball in Wheelchair“ е асоциация с нестопанска цел,, която се занимава с психомоторната еволюция на хора с различни способности чрез адаптирания спорта баскетбол в инвалидни колички.

Обучение в Бергамо

Новите методи и програми и свързаните с нея науки и подобряване на мрежи на национално и международно ниво в областта на научните изследвания и обучението ще бъдат акцентите в проекта. По-високо ниво на подготовка за спортни професионалисти има умножаващ, макар и забавен ефект върху подобряването на спортни и лайфстайл услуги, развитието на спортната гражданска сфера и ефектите върху пазара на труда.

Резултати от проекта

Като резултати от проекта ще се появи нова мрежа за сътрудничество, както и развитие на съществуващото клъстерно сътрудничество.
В по-дългосрочен план има мултиплициращ ефект чрез тренировките на спортните професионалисти, Те ще имат способността да използват знанията си в практическата област на масовия спорт. Това им дава по-ефективно навлизане на пазара на труда и допринася за
развитие на човешкия капитал. Разширено участие във физически и спортни дейности допринася за социалното, емоционалното, умственото и физическото благополучие на населението. Също така в дългосрочен план –  по-малки разходи за здравеопазване.Обучение в Италия

 

Нашата група се състоеше от 3 участника, като единия беше с увреждания. Освен при домакините от Реджо Калабрия, обучението се проведе и в Бергамо и Рим.

Вашият коментар