От идея към реализация

От идея към реализация

От идея към реализация е проект на БКХУ Левски с финансовата подкрепа на Европейският корпус за солидарност

Обучение финансирано от Европейски съюз

„Финансирано от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче принадлежат изцяло на техния(ите) автор(и) и не отразяват непременно възгледите и мненията на Европейския съюз или на [наименование на предоставящия орган]. За тях не носи отговорност нито Европейският съюз, нито предоставящият орган.“

Основни цели

Проектът ще започне ще започне през юни 2023 г. и ще продължи 12 месеца. Доброволците ще бъдат обучавани чрез семинари и събития, провеждани всеки месец. Предвиждаме обучението да се проведе на 3 модула:
1. Правила на баскетболната игра и разпостранението по света. Теоретичното обучение ще се проведе от нашият треньор.Ще има гост-международен съдия, който ще проведе практическото обучение и изпита на края на обучението.
2.Обучение доброволците за спецификата на децата и младежите със специални потребности-ще се проведе от нашия треньор.
3. Обучение за организиране на турнири и състезания
Предвиждаме през месец април 2024 год. да се проведе голямо събитие в София или в друг град, което ще организират и помагат при провеждането му, доброволците.

ЦЕЛИ на проекта:
-да се даде възможност на доброволците да получат кръстосани умения и лидерски нагласи чрез неформално обучение.
– насърчаване на ангажираността на доброволците в образованието или на пазара на труда.
– да стимулира духа на инициативността, креативността и предприемачеството на доброволците.
– да предостави на младите хора с по-малки възможности и на тези с увреждания, възможност за ресоциализация и нови запознанства

Вашият коментар