Презентация на адаптираната баскетболна игра

Прадставяне в Пловдив

Презентация на адаптираната игра в Пловдив

Презентация на адаптираната баскетболна игра се проведе в Пловдив. Това представяне е по проект „Да го направим“.Европейски съюз

„Финансирано отЕвропейският корпус за солидарност . Изразените възгледи и мнения обаче принадлежат изцяло на техния(ите) автор(и) и не отразяват непременно възгледите и мненията на Европейския съюз или на [наименование на предоставящия орган]. За тях не носи отговорност нито Европейският съюз, нито предоставящият орган.“

Представяне в Пловдив    Представяне в Пловдив

Тази адаптирана игра изисква на итрището да има петима играчи -трима с
увреждания и двама партньори, които са без увреждания.Тези партньори имат изключителна роля за социалната интеграция на младежите с увреждания.Двете групи могат да споделят еднакви роли и дейности, при активно взаимодействие и помощ. Този вид интеграция може да се осъществи чрез: – общи тренировъчни занимания – участие в съвместни курсове за повишаване на квалификацията – общи социални прояви Официалните правила на адаптирания баскетбол са разписани от организацията Спешъл Олимпикс и се прилагат както при хора с физически увреждания, така и при хора с ментални такива.

 

Презентация на адаптираната игра във Варна

Във Варна също беше представена адаптираната баскетболна игра.

Доброволчеството в Европа и по света е ценност, традиция, призната и
оценена от обществата. Да си доброволец е престижно. Възпитанието чрез доброволен труд е отговорност както на семейството, така и на образователните и корпоративни институции. Това, за съжаление, не е тенденция в България. Затова и доброволческите инициативи са спорадични, гражданите сами трудно се организират да помагат. По-голямата част от инициативите са на неправителствени организации, които са включили и доброволци в дейността си. Затова БКХУ Левски желае да подпомогне и обучи доброволци, с идеята, че те ще останат такива
и след завършването на проекта. Нашата организация желае да се развие мрежата на доброволците в цялата страна, както и в колкото се може повече градове да има възможности за спортуване на хората с увреждания.
Доброволчеството е възможност активно да участваш в промяната на общността, средата, организацията, взаимоотношенията. Каузите, за които се помага с доброволен труд, са все по- предпочитани, поради възможността не просто да даваш, а да действаш, да участваш, да си активен. Баскетболът за инвалидни колички е един от адаптираните спортове, който е най-верен на оригиналния спорт .Празентация във Варна

Вашият коментар