Преминаване от пречки към възможности

От пречки към възможности

Преминаване от пречки към възможности е проект на „Баскетболен клуб за хора с увреждания Левски“, финансиран от Агенция за хора с увреждания

От пречки към възможности

Целта на проекта за интегриране на хората с увреждания чрез адаптиран баскетбол е да се
насърчава равнопоставеността и включването на хората с увреждания в обществото, като им се
даде възможността да участват активно в спортни дейности. Целта е да се постигне по-голяма
социална интеграция, уважение и толерантност към различията в обществото. Чрез адаптиран
баскетбол се осигурява равен достъп до спорта за хора с различни видове увреждания, като се
използват специални инвалидни колички и правила, които са подходящи за тяхната физическа
способност. Това им дава възможността да участват активно в играта, да се забавляват и да
подобрят своите спортни умения. Участието на младежи от International Basketball Camp в
Ахелой е отлична възможност да се насърчи включването на младите хора в инициативи за
интеграция на хора с увреждания. Те могат да се запознаят с адаптиран баскетбол и да видят как
той може да помогне за създаване на по-инклузивно общество. Това може да им помогне да
развият по-открит и толерантно отношение към хората с увреждания и да създадат по-силна
връзка с тях. Като цяло, целта на проекта е да се постигне повече социална интеграция и
равнопоставеност в обществото, като се използва спорта като инструмент за постигане на тези
цели.

Адаптиран баскетбол

От пречки към възможности проектИзбраният компонент, адаптиран баскетбол, е в съответствие с общите цели и приоритети на Асоциацията на хората с увреждания (АХУ), тъй като насърчава интеграцията на хората с увреждания в обществото чрез спортни дейности. Това е в
съответствие с приоритетите на АХУ за насърчаване на равенството и интеграцията на хората с увреждания в обществото и за борба с дискриминацията и социалната изолация.
АХУ подкрепя различни мероприятия и инициативи, които имат за цел да насърчават интеграцията на хората с увреждания в обществото, като например спортни и културни събития. Адаптиран баскетбол е идеален начин за хората с увреждания да се включат в спортни събития като активни участници и да се почувстват част от обществото. Това им помага да се чувстват по-интегрирани в обществото и да имат повече самочувствие.

 

Вашият коментар