Програма за проект “Ние също искаме да се движим”

Специални деца треньор

Програма за проект “Ние също искаме да се движим”

 

Начало

Програма за развитието на физическото възпитание и спорта на община София, дава възможност на децата да спортуват. Частно основно училище “Прогресивно образование” кандидатства и спечели проект, който се казва “Ние също искаме да се движим”

Програма

 

Този проект има за цел да подпомогне  приобщаващото образование на деца в състояние на аутизъм чрез възможностите на спортните упражнения и движението.Тези деца имат потенциала да упражняват своите способности, ако ние им  дадем инструменти. Един  от тези инструменти е упражнението.   В центъра на вниманието на упражнението  е движението  на тялото – не да се използват различните спортове. Такива са  многото  програми по физическо възпитание, макар че спортовете  се преподават чрез движение.

Необходимост

Програма но община софия
Необходимостта от приобщаването на деца със СОП и участието им в дневната физическа активност, предполага разработването на технологичен модел със специфични игрово-двигателни форми. Децата със СОП  трябва да се движат телата си, за  да се развива нервната система. И те трябва да се упражняват, за да се раздвижват  техните лимфна и кръвоносна системи Това  е начин да се  избавят телата им от токсини. Начин  да се осигури  оптимална среда за укрепване на съзнанието си. Резултатите от работата  в сферата на интелекта и креативността в значителна степен са свързани с нивото на развитие на психомоториката на детето. Адаптацията на детето към обкръжаващия свят протича преимуществено по пътя на усъвършенстване координацията на възприятия и движение. Само хората, които са се сблъсквали с диагнозата аутизъм дълбоко осъзнават социалното влияние и полза от спорта за тези деца. Спортуващите деца придобиват по-висока степен на увереност в социалните си контакти и поведение. Те започват да желаят физическата активност, защото инстинктивно чувстват психологично лечебния ефект на спорта върху себе си.

 

За кого е проекта

Целевата група са деца и ученици от образователни институции / частно училище/, деца със специални образователни потребности. В този случай – деца в състояние на аутизъм.

Без да бъдат основния таргет – целева група са и родителите на тези деца – чрез контакта с нашите треньори. Ще имат  достъп до онлайн платформата  ни, където те ще получават информация.

Непреки бенефициенти са и учителките на тези деца по общообразователните предмети, които ще научат техники за раздвижването и успокоението на децата.

 

 

 


Leave a Reply

Харесайте ни във фейсбук