Category Archives: Проект „Продължи да го правиш с нас“

Продължи да го правиш с нас

Продължи да го правиш с нас

„Продължи да го правиш с нас“ е нов проект на „Баскетболен клуб за хора с увреждания Левски“ с помощта на Европейският корпус за солидарност. Той е продължение на предишният проект, който беше изпълнен и постигна всичките си цели.

Проектът е в съответствие с няколко европейски политики за младежта. 1.Европейски корпус за солидарност – програма, която има за цел да развие европейското измерение на доброволчеството за социалното приобщаване. Подкрепя младите хора, желаещи да се включат в доброволчески дейности в различни области, вариращи от помощ на нуждаещи се до подпомагане на здравни и екологични дейности, включително въздействието свързани с
пандемията COVID-19.

2.Стратегия за правата на хората с увреждания 2021-2030 – ”Изграждане на съюз без бариери“

3. .Програма „Европа за гражданите“. Тази програма окуражава организаторите на проекти да наемат млади хора, регистрирани в европейския корпус за солидарност.

4. Програма за заетост и социални иновацииизвършват дейности за популяризиране и информиране, насочени към младите хора и работодателите, проявяващи интерес към подпомагането на дейностите за солидарност, гарантиране на адекватна и достойна социална закрила, борба със социалното изключване

5.Конвенция за правата на хората с увреждания – чл.30/т.5 –
а) за насърчаване и подпомагане на участието, в най-пълната възможна степен, на хора с увреждания в обичайни спортни дейности на всички равнища

6. Стратегия „Европа 2020“, – която ясно заяви, че използването на
образованието чрез спорт и неформалното образование като основен инструмент, ще допринесе значително за постигането на основните цели.


Обучение на доброволците

Обучение на доброволците по време на проекта

Обучение на доброволците

Обучение на доброволците бяха предвидени по времетраенето на проекта. Доброволците ще бъдат основните двигатели на този процес на приобщаване на хората с увреждания към социализация чрез спорт. Те ще подпомагат иОбучение на доброволците в софия мотивират младежите с увреждания в трудния им път на ресоциализация. Те ще придобият знания за адаптирания спорт и умения за прилагането им. Те ще
усвоят знания върху теорията и правилата на игрите и ще ги предадат на младежите. те ще помогнат да се преодолеят бариерите, които доминират в обществото ни днес. Бяха проведени 3 обучения. Доброволците получиха знания за това, какво представлява ДОБРОВОЛЧЕСТВОТО

Обучение на доброволците в Елин ПелинДоброволците придобиха следните знания за:
– програмата Еразъм +;
– значението и възможностите на Youthpass;
– съвременни начини/канали/мрежи за търсене на работа;
– подходящи стратегии за поведение по време на интервю за работа;
-правата и отговорностите на младежкото участие;
Доброволците ще изградят умения и компетенции:
– да използват възможностите на програмата за личното си усъвършенстване;
– да търсят работа по различни канали/мрежи;
– да познават добре себе си и да могат да акцентират върху силните страни в своята индивидуалност и опит;
– да се включват в различни форми на младежко участие;
Доброволците ще придобият следното поведение/навици/нагласи:
– да приемат и зачитат като равноправни всички хора , независимо от различията им ;
– да приемат, зачитат и споделят европейските ценности;
– ще поемат отговорност за собствената си професионална реализация и успех;
– ще приемат младежкото участие като вътрешна потребност и ще имат мотивация да защитават общественозначими каузиОбучение на доброволците в Елин Пелин

Очаквани резултати

Очаквани ползи за хората със специфични възможности:
1. Знания
– по-добра осведоменост за европейския проект и общите ценности на ЕС
– повишена информираност
– повишена мотивация за участие в следващи проекти
2.Въздействие върху здравния статус:
– възстановяване здравословното състояние и увреждане
– стабилизиране здравословното състояние и предпазване от допълнително усложняване
– намаляване симптомите на увреждането
– създаване условия за индивидуално натоварване и адаптация
3.Възпитание/обучение:
– придобиване на двигателни умения
– провишаване на физическата годност
– участие в спортни дейности
– получаване на теоретични знания
– двигателно възприемане
4. Социално поведение
– по-активно участие в демократичния живот и в обществото като цяло
– повишена самооценка, оценка на другите
– самопознание, познание на другите
– приемане ва колектива
– собствена идентификация
– житейско развитие
– подобрение на психическото състояние

– промяна поповедението – повече активност
– мотивация
5. Двигателна изява
– представяне на собствената личност
– представяне на колектива
– принадлежност за обществото
– нови познанства, приятели

 


Международен турнир SOFIA CUP

Международен турнир SOFIA CUP

Международен турнир – резултати

Международен турнир SOFIA CUP  се проведе за първи път в София, с идеята и желанието  този турнир да стане традиционен. Участващите отбори бяха следните:

  1. Баскетболен клуб за хора с увреждания Левски
  2. „Балкан“ – София
  3. „ККК Найс“ – Ниш, Сърбия
  4. „Парамонт“ – Черна гора

Международен турнир SOFIA CUP

Получиха се следните резултати:

  • „София – Балкан“ – „KKK Nais“ – 51:33
  • „БКХУ Левски“ – „Paramont“ – 61:38
  • Sofia Balkan – KKK Paramount- 44:28
  • „БКХУ Левски“ – KKK Nais- 50:24
  • „ККК Nais“ – „Paramont“ – 40:29
  • „София Балкан“ – „БКХУ Левски“ – 44:58
Крайно класиране:
1.“БКХУ Левски“
3.“ККК Найс“ – Сърбия
4.“Парамонт“ – Черна гора

Индивидуални награди

Организаторите на турнира бяха подготвили и индивидуални награди, като 2 от тях отидоха в играчи на София-Балкан.

Международен турнир
Григор Иванов

Международен турнир SOFIA CUP Григор Иванов взе приза за най-много откраднати топки, а Персиян Еленков за най-много асистенции.

Международен турнир SOFIA CUP

Наградата за реализатор отиде при Георги Иванов, а тази за най-много овладяни топки – при Димитър Костов.Международен турнир SOFIA CUP

Наградата за „Най-етичен отбор“ получи отборът на „Парамонт“ от Черна гора.


Международен турнир SOFIA CUP

Първи международен турнир за баскетбол с колички

 

Първи международен турнир SOFIA CUP

Първи международен турнир по баскетбол с колички се проведе в столичната зала „Триадица“.  Участваха 4 отбора – „Парамонт“ – Черна гора, „ККК Найс“ – Сърбия, „Балкан“ – София и организаторът „Баскетболен клуб за хора с увреждания Левски“.  Отборите изиграха по 3 мача. Турнирът се подкрепя от министерството на младежта и спорта. Благодарение на финансовата подкрепа се поканиха отбори с традиции от чужбина. Това ще допринесе за развитието на играчите и за нови приятелства.

Турнирът беше открит от Георги Глушков – президент на Българска федерация баскетбол. Той пожела на участниците здраве и успехи. Желанието му е този турнир да стане традиционен и да се провежда  всяка  година. Георги Глушков бивш български баскетболист и президент на Българската федерация по баскетбол от 2011 г. Играл е в Националната Баскетболна Асоциация (НБА)  в отбора на Финикс Сънс. Той е единственият българин, играл в лигата и е първият баскетболист от Източния блок, привлечен в НБА.

Пълви международен турнирПриветствие от г-н Лалов- председател на Българска параолимпийска асоциация. Бивш национален състезател по плуване и водна топка. Със спорт за хора с увреждания се занимава от 1985 г. като зам.-председател на ЦСКА.
През 1986 г., със съдействието на Министерството на отбраната, организира Първото държавно първенство по ски за спортисти с увреждания в местността Паничище, в което участват и спортисти от Норвегия.
От 1986 г. е член на УС на БПА – тогава Републиканска секция „Спорт сред инвалидите“ към БСФС.
През 1991 г. се учредява БФ „Спорт за инвалиди“. От 1992 г. Илия Лалов е председател на Федерацията, която по препоръка на Международния параолимпийски комитет се преименува на Българска параолимпийска асоциация.

Участващи отбори

Първи международен турнир SOFIA CUP

 

БАЛКАН СОФИЯ

 

 

Първи международен турнирККК Найс – Ниш /Сърбия/

 

 

 

Първи международен турнир SOFIA CUP

Отбори на „Парамонт“ – Черна гора  и „Баскетболен клуб за хора с увреждания Левски“

 

Надпреварата бе част от подготовката на най-добрите ни състезатели за турнира в Барселона с тимове от Франция и Каталуния.


Заключително събитие

Заключително събитие на проекта

 

Заключително събитие на проекта

Заключително събитие  за проекта „Направи го с нас“  ще се проведе от 23.06.2021 до 27.06.2021  година в  София (България). То ще продължи  5 дни.
Целта на това събиране е да идентифицират и споделят добри практики и да се разработи плана на инструментариума за обучение чрез неформално учене.
Брой участници: 20 младежи с увреждания, координатор, треньор, 5 доброволци, 2 рехабилитатори.
Представителят на Basketball Club for People with Disabilities Levski ще отговаря за цялостната организация на всички аспекти на семинара и ще ръководи програмата.
Семинарът ще доведе до ползотворен обмен на добри практики, който ще послужи като основна линия за разработване на плана на инструментариума за обучение .
Ще присъстват приобщени младежи и те ще участват в тренировки с треньора и доброволците, а последните 2 дни ще има турнир със състезателен характер
Ще се проведе – Заключителна конференция.Срещата за оценка с отворена закриваща конференция има за цел да събере всички резултати от проекта и да финализира всички документации на проекта-

Оценка на проекта

Оценката на степента, в която проектът е постигнал целите си, оценката на цялостния успех и оценката на въздействието е съществена част от процеса. Така не само се оценяват постиженията, но и се генерират препоръки за
бъдещи подобрения. За напредването към изпълнението на целите, ще ни служат показатели. Това са признаците, с които ще измерваме ефикасността.Показателите могат да бъдат количествени и качествени.
Количествени показатели- за нас количествени показатели ще бъдат:
– увеличаване на броят на участниците в заниманията с доброволците.
– увеличаване на броя на публикациите в медиите – специализираните бюлетини, интервюта, статии.
– увеличаване на видимостта ни в социалните медии
– увеличаване участието ни в публични събития
Качествените показатели са свързани с качеството на участието и опита. Ще използваме:
– въпросници
– наблюдения
– обратна връзка с доброволците


Представяне на адаптирания баскетбол

Представяне на адаптирания баскетбол в Ботевград

Представяне на БКХУ Левски в Батевград

Представяне на адаптираният баскетбол се проведе в зала „Арена“Ботевград. Младежи с увреждания презентираха играта и направиха тренировка заедно с 12-годишните момчета на „Балкан“ с треньор Виктория Маринова.

Визитата бе част от кампания на треньора на националния отбор и Левски Владимир Искров в цялата страна с цел популяризиране спорта на колички. По време на посещението момчетата от столичния тим направиха една демонстративна тренировка с 12-годишните момчета на Балкан, водени от треньора Виктория Маринова, а накрая изиграха заедно и баскетболен мач. На срещата те показаха на малките състезатели от нашия клуб, че независимо, че имаш някакъв двигателен проблем, може да играеш баскетбол.

Представяне на адаптирания баскетбол

Сред състезателите беше  26-одишният Персиян Еленков от Ботевград,за който страстта към баскетбола започва именно от БАЛКАН.

Присъстваха също и Димитър Костов – капитан на БКХУ Левски, Георги Иванов- играл през сезона в Италия, Александър Попов – състезател на БКХУ Левски.

Треньорът

Владимир Искров, треньор на БКХУ Левски и националния отбор на България: “Идеята на нашето посещение е да запознаем състезателите на Балкан с баскетбола на колички. Нашата дългосрочна цел е в повече български градове да има отбори като нашите. В момента в България има три отбора като Бургас тази година не успяха да се включат в първенството. Миналата година бяхме четири. Нашата цел е в близките години да направим 7,8 отбора. Да направим Балканска лига, в която да имаме по-интересни мачове и срещи с по-сериозни отбори. Идеята ни е да се промотираме навсякъде. Ползите от спорта са изключителни за хората с двигателни дефицити. Вярвам, че има хора, които имат нужда от този вид спорт във всеки един град в България.”

Представяне на адаптирания баскетбол предстои и в други градове на България. Представяне на адаптирания баскетболТези презентации са част от амбициите на момчетата от клуба за мотивирането на млядежи с увреждания да участват в спортни занимания и се провеждат с помощта на Европейският корпус за солидарност.


Проект "Напарви го с нас"

Представяне на проекта „Направи го с нас“

Представянe

Представяне на проектаПредставяне на проекта „Направи го с нас“ се проведе в залата на стадион „Васил Левски“. В презентацията участваха младежите доброволци, старши треньорът и двама други треньори, заитересовани граждани, младежи с увреждания, представители на организации за параспортисти, журналисти.

 

 

Младите хора ще имат възможност да участват в широк набор от дейности. Тези дейности биха могли да бъдат свързани с услуги от общ интерес и да обхващат области като образователни дейности и дейности, насочени към
младежите с увреждания.
След извършване на първи анализ на проекта, нашата организация установи следните нужди:
– Изваждане на младежите с увреждания от изолацията и ресоциализацията им чрез събития, включително и спортни
– Обучение на доброволци и треньори за възможностите на спорта , включително и на адаптираната баскетболна игра
– Да се разбере как да се прилагат ефективни инструменти за обучение и наставничество
– Споделяне на поуките и най-добрите практики в областта на проектите за социално включване и личностно развитие с
цел подобряване на организационния капацитет
– Изграждане на силна и дългосрочна мрежа за партньорство на доброволците и младежки организации.

Треньорски състав

Представяне на проектаСтарши треньор Владимир Искров-Владимир Искров е роден в София, България. На 12 годишна възраст започва да играе баскетбол в баскетболен клуб „Левски“, с които печели шампионска титла и няколколко втори и трети места в шампионатите за подрастващи. В продължение на две години е част от най-успешният национален отбор за подрастващи.
Започва треньорското си обучение по баскетбол в НСА „Васил Левски“, където освен треньорска диплома придобива и диплома за учител по физическо
възпитание. Завършва успешно и кинезитерапия. Магистърската му степен е на тема спортната психология, а по късно развива магистърската си теза в докторска. Темата е насочена в посока анализиране на груповите процеси и
състезателната реализация в баскетбола, т.е. „Как отборният климат, плотеността, колективната ефективност и лидерството влияят на спортните постижения. Паралелно с обучението си в България, успешно завършва и най-
престижния треньорски баскетболен курс в Европа – FIBA Europe Coaching Certificate. През 2015 е избран и става първият българин, които взима участие в треньорския курс International Coaching Aapprenticeship in Basketball.
Програмата му дава възможност в продължение на 45 дни да бъде част от баскетболната програма на Lehigh University Bethlehem, PA, USA.

Треньорски опит

Паралелно с квалификациите, които придобива в последните 10 години, успява да намери баланс между теория и практика. 5 години работи в „Левски“, като треньор където му е поставена задачата да развива баскетболът в град Габрово. С габровския отбор „Чардафон орловец“постига два значими резултата вице-шампион за юноши и бронзов медалист за младежи.

След което получава предложение за работа в Ирландия, като главен треньор на N.A.B.A. ( North Atlantic Basketball Academy). Когато се прибира в България на база придобития опит и контакти в чужбина решава да реализира проекта International Basketball Camp. Основната цел на Кампа е предоставяне на възможност за развитие на млади талантливи баскетболисти в чужбина. Редица изявени треньори от САЩ и Европа идват в България за да търсят и обучават баскетболни таланти.

Спортен клуб „Усмивка“

Основател и главен треньор в спортен клуб „Усмивка“ основан 2012 година. Мисията на клуба е: Утвърждаване на здравословния начин на живот и подобряване на здравето, физическата дееспособност, психическото състояние и дълголетие на нацията, чрез системна физическа активност, спорт за всички и социален туризъм.
От 2017 година е треньор на мъжкият национален отбор по баскетбол на колички. Под негово ръководство отбора
записва първо участие на европейско първенство и историческа първа победа.


Харесайте ни във фейсбук