Category Archives: Проект „Ние също искаме да се движим“

Едно специално занятие

Едно специално занимание с деца

Проект  с помощта на Община София

Едно специално занимание се провежда във вторник и четвъртък в ЧОУ“Прогресивно образование“, към което има група от специални деца.

Тези занимания се провеждат с помощта на Община СОФИЯ.Лого София община

 

Децата със СОП  трябва да се движат телата си, за  да се развива нервната система. И те Едно специално занятиетрябва да се упражняват, за да се раздвижва  техните лимфна и кръвоносна системи, като по този начин избавят телата си от токсини и осигуряват  оптимална среда за укрепване на съзнанието си. Резултатите от работата  в сферата на интелекта и креативността в значителна степен са свързани с нивото на развитие на психомоториката на детето. Адаптацията на детето към обкръжаващия свят протича преимуществено по пътя на усъвършенстване координацията на възприятия и движение. Само хората, които са се сблъсквали с диагнозата аутизъм дълбоко осъзнават социалното влияние и полза от спорта за тези деца. Спортуващите деца придобиват по-висока степен на увереност в социалните си контакти и поведение. Те започват да желаят физическата активност, защото инстинктивно чувстват психологично лечебния ефект на спорта върху себе си. Затова наричаме заниманията с тях – едно специално занимание.

Едно специално занятиеОчаквано въздействие върху участниците:

– проектът ще донесе положителен опит на децата и ще спомогне за изграждане на самочувствие и преодоляване на изолацията на децата с аутизъм

– ще се поставят основите на двигателната активност на децата

– убедени сме, че тази активност ще подобри общото физическо състояние на децата и ще създаде основа за продължителна  физическа активност

-ще се подобри информацията влиянието на упражненията върху физическото и емоционалното състояние на децата

– подобряване на общото функционално състояние на децата осигурени ефикасни мотивиращи дейности, спомагащи за устойчиво участие на деца и ученици в спортни и други извънкласни дейности;

– участие на родители в общоучилищния живот

Едно специално занятие

 


Специалните деца

Специалните деца искат да спортуват

Специалните деца изискват допълнителни грижи

Специалните деца, независимо от насърчаването  от държавите членки на ЕС за едно приобщаващо образование, все още получават различното отношение, според доклад, публикуван от Европейската комисия / Брюксел, 10 юли 2012 г/. Голяма част от тях са настанени в изолирани институции, а тези, които посещават масовите учебни заведения, често получават недостатъчна подкрепа.

„Ако искаме да подобрим начина на живот на децата със специални образователни потребности и на възрастните с увреждания, ще трябва да вложим още по‑целенасочени усилия. Включително в изработването на достатъчно добре финансирани приобщаващи образователни политики. Време е да бъдат изпълнени поетите ангажименти. Приобщаващото образование за специалните деца не е допълнителна екстра, а същностна необходимост. Наш дълг е да отредим на най‑уязвимите групи централно място в нашите действия за по-добър живот за всички“. Това заяви Андрула Василиу, европейски комисар по въпросите на образованието, културата, многоезичието и младежта.

Лого София общинаС тази цел беше създаден проекта „Ние също искаме да се движим“ от ЧОУ „Прогресивно образование“ с помощта на Община София.

 

Спортни занятия

Всеки вторник и четвъртък се провеждат занятия по спорт с децата. Те са разделени и така през деня се провеждат по няколко занятия, в зависимост от броя на децата. Треньори са Светла Гавазова и Красимира Банова.

Специалните деца тренировка

Специални деца треньорЗанятията ще продължат четири месеца , но ще се търсят варианти, занятията да продължат през цялата учебна година.

Необходимостта от приобщаването на деца със СОП и участието им в дневна активност  предполага разработването на технологичен модел със специфични игрово-двигателни форми.

 


Специални деца треньор

Програма за проект „Ние също искаме да се движим“

 

Начало

Програма за развитието на физическото възпитание и спорта на община София, дава възможност на децата да спортуват. Частно основно училище „Прогресивно образование“ кандидатства и спечели проект, който се казва „Ние също искаме да се движим“

Програма

 

Този проект има за цел да подпомогне  приобщаващото образование на деца в състояние на аутизъм чрез възможностите на спортните упражнения и движението.Тези деца имат потенциала да упражняват своите способности, ако ние им  дадем инструменти. Един  от тези инструменти е упражнението.   В центъра на вниманието на упражнението  е движението  на тялото – не да се използват различните спортове. Такива са  многото  програми по физическо възпитание, макар че спортовете  се преподават чрез движение.

Необходимост

Програма но община софия
Необходимостта от приобщаването на деца със СОП и участието им в дневната физическа активност, предполага разработването на технологичен модел със специфични игрово-двигателни форми. Децата със СОП  трябва да се движат телата си, за  да се развива нервната система. И те трябва да се упражняват, за да се раздвижват  техните лимфна и кръвоносна системи Това  е начин да се  избавят телата им от токсини. Начин  да се осигури  оптимална среда за укрепване на съзнанието си. Резултатите от работата  в сферата на интелекта и креативността в значителна степен са свързани с нивото на развитие на психомоториката на детето. Адаптацията на детето към обкръжаващия свят протича преимуществено по пътя на усъвършенстване координацията на възприятия и движение. Само хората, които са се сблъсквали с диагнозата аутизъм дълбоко осъзнават социалното влияние и полза от спорта за тези деца. Спортуващите деца придобиват по-висока степен на увереност в социалните си контакти и поведение. Те започват да желаят физическата активност, защото инстинктивно чувстват психологично лечебния ефект на спорта върху себе си.

 

За кого е проекта

Целевата група са деца и ученици от образователни институции / частно училище/, деца със специални образователни потребности. В този случай – деца в състояние на аутизъм.

Без да бъдат основния таргет – целева група са и родителите на тези деца – чрез контакта с нашите треньори. Ще имат  достъп до онлайн платформата  ни, където те ще получават информация.

Непреки бенефициенти са и учителките на тези деца по общообразователните предмети, които ще научат техники за раздвижването и успокоението на децата.

 

 

 


Харесайте ни във фейсбук