Специалните деца искат да спортуват

Специалните деца

Специалните деца изискват допълнителни грижи

Специалните деца, независимо от насърчаването  от държавите членки на ЕС за едно приобщаващо образование, все още получават различното отношение, според доклад, публикуван от Европейската комисия / Брюксел, 10 юли 2012 г/. Голяма част от тях са настанени в изолирани институции, а тези, които посещават масовите учебни заведения, често получават недостатъчна подкрепа.

„Ако искаме да подобрим начина на живот на децата със специални образователни потребности и на възрастните с увреждания, ще трябва да вложим още по‑целенасочени усилия. Включително в изработването на достатъчно добре финансирани приобщаващи образователни политики. Време е да бъдат изпълнени поетите ангажименти. Приобщаващото образование за специалните деца не е допълнителна екстра, а същностна необходимост. Наш дълг е да отредим на най‑уязвимите групи централно място в нашите действия за по-добър живот за всички“. Това заяви Андрула Василиу, европейски комисар по въпросите на образованието, културата, многоезичието и младежта.

Лого София общинаС тази цел беше създаден проекта „Ние също искаме да се движим“ от ЧОУ „Прогресивно образование“ с помощта на Община София.

 

Спортни занятия

Всеки вторник и четвъртък се провеждат занятия по спорт с децата. Те са разделени и така през деня се провеждат по няколко занятия, в зависимост от броя на децата. Треньори са Светла Гавазова и Красимира Банова.

Специалните деца тренировка

Специални деца треньорЗанятията ще продължат четири месеца , но ще се търсят варианти, занятията да продължат през цялата учебна година.

Необходимостта от приобщаването на деца със СОП и участието им в дневна активност  предполага разработването на технологичен модел със специфични игрово-двигателни форми.

 

Вашият коментар